Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 
English Language

• Korekčné osteotómie - workshop  10.-11. máj 2014  Nitra  Slovensko 

Bruno Peirone

Bruno Peirone

Bruno Peirone DVM. 

 

Pracuje ako asociovaný profesor na Fakulte veterinárnej medicíny na Univerzite Turín. Jeho hlavné oblasti záujmu sú :

  • Liečba zlomenín pomocou MIPO techniky
  • Korekcia uhlových deformít končatín u psov pomocou CEF a ORIF
  • Predoperačná a perioperačná skeletálna trakcia
  • Diagnostika a liečba juvenilnej a adultnej dysplázie bedrového kĺbu u psov

 

Je autorom 50 článkov publikovaných v Taliansku a v zahraničí a 60 abstraktov prezentovaných na domácich aj medzinárodných kongresoch. Je člen medzinárodnej AOVET špecializačnej rady od roku 2006 a jej predseda od roku 2010. Členom rady predsedov Talianskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SCIVAC) sa stal v roku 2008 a predsedom kontinuálneho edukačného programu v ortopédii a traumatológii SCIVAC od roku 2006. Predsedom rady European Society Veterinary Orthopaedi Traumatology (ESVOT) je od roku 2008.