Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 
English Language

• Korekčné osteotómie - workshop  10.-11. máj 2014  Nitra  Slovensko 

Enrico Panichi

Enrico Panichi

Enrico Panichi DVM.

Pracuje ako chirurg-ortopéd na pracoviskách Istituto Veterinario di Novara (Referenčné pracovisko), Centro Traumatologico Ortopedico Veterinario (Referenčné pracovisko). Jeho hlavné oblasti záujmu :

  • Liečba zlomenín pomocou Ilizarovovej techniky
  • Korekcia angulárnych deformít končatín u psov pomocou CEF a ORIF
  • Luxácie pately
  • Diagnostika a liečba juvenilnej a adultnej dysplázie bedrového kĺbu u psov
  • Liečba spinálnych fraktúr

Je autor mnohých odborných článkov publikovaných v Taliansku ako aj medzinárodne a abstraktov na domácich aj medzinárodných kongresoch. Externship - hosťujúci klinický program v ortopedickej chirurgii na North Carolina State University pod vedením Prof. Denis Marcellin, 9/ 2007. Lektorské skúsenosti : Inštruktor na ASAMI COURSE SCIVAC / ESVOT medzinárodnom praktickom kurze Ilizarovovej metódy, Inštruktor na SCIVAC/ESVOT kurze základného a pokročilého kurzu lineárnych externých fixátorov, Inštruktor na AO Masterclass: Pokročilé korekčné osteotómie- panvové končatiny a luxácie pately, medzinárodný SCIVAC kurz, Vedúci praktickej časti na kurze lineárnych externých fixátorov.